apeloxen.hsbbrfwebb.se|info@apeloxen.se
Trivselregler2021-06-01T19:24:50+01:00

Styrelsens uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att verkställa föreningens stämmobeslut samt att sköta den löpande förvaltningen. I den löpande förvaltningen ingår ordnings- och trivselfrågor. Om alla tar ett gemensamt ansvar för att vara medlem i bostadsrättsföreningen, som vi äger tillsammans, blir det trivsamt för alla. Utöver ordnings- och trivselreglerna gäller föreningens stadgar. Den som allvarligt bryter mot regler, stadgar och bostadsrättslagen kan få sin bostadsrätt förverkad.

Vem ansvarar för ordningen?

Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för ordningen och medverkar till att skapa trivsel. Därför har styrelsen tagit fram och beslutat om våra ordnings- och trivselfrågor. De är till för vår gemensamma trevnad. Att bo här medför ett gemensamt ansvar. Du har inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus utan du har även skyldigheter gentemot föreningen och dess medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordnings- och trivselreglerna gäller för alla bostadsrättshavare och dess familjemedlemmar, gäster och inneboende, samt för hantverkare som utför arbete åt dig i ditt radhus. Reglerna gäller även hyresgäster som hyr din bostad i andra hand.

Vad händer om ordnings- och trivselreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs åtgärdar styrelsen detta genom att kontakta aktuell medlem för rättelse. Om medlemmen inte följer styrelsens uppmaning till rättelse kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlemmen kan bo kvar i föreningen. Styrelsen kan då, enligt våra stadgar, varsla och säga upp en bostadsrätt i Brf Apeloxen.

TÄNK PÅ ATT:

 • Betala månadsavgiften i tid
 • Mellan klockan 22.00–07.00 på vardagar, och klockan 22.00–09.00 på helger, ska man visa respekt mot sina grannar och hålla en låg volym både inom- och utomhus
 • Håll god ordning utanför ditt hus och på uteplatsen
 • Byt ventilationsfiltret minst 1-2 gånger per år
 • Parkera bilen på avsedda parkeringsplatser, inte direkt utanför radhuslängorna
 • Handikapparkeringarna får endast användas av dem som innehar ett sådant parkeringstillstånd
 • Transportera grovsopor till NSR:s återvinningscentral, och tänk på att samla mjukplast i väl försluten plastpåse för att förhindra att det blåser bort
 • Ibland blåser det hårda vindar: kom ihåg att förankra möbler, studsmattor och annat som vinden lätt kan ta med sig
 • Du får ha en inneboende utan tillstånd från styrelsen, men du måste ha tillstånd från styrelsen för att hyra ut i andra hand
 • Matning av fåglar och andra djur i området ska helst undvikas då det drar till sig skadedjur, exempelvis möss och råttor

Vad får jag göra i min bostad?

Du behöver inte styrelsens tillstånd för att:

 • Byta golv
 • Byta innerdörrar
 • Byta lås i ytterdörr
 • Renovera kök och badrum
 • Ta bort en icke bärande innervägg
 • Isolera förrådet
 • Byta postlåda
 • Göra förändringar marknivå på din uteplats

Du behöver styrelsens tillstånd för att:

 • Göra ingrepp i bärande konstruktion, eller annan väsentlig förändring av radhuset
 • Ändra befintlig ledning för avlopp, värme, vatten och ventilation. Man får inte bygga om i radhuset så att befintlig ventilationslösning förändras.
 • Göra förändringar som sträcker sig över marknivå på din uteplats
 • Montera parabolantenn
 • Montera markis
 • Sätta upp insynsskydd/pergola på altanen som är monterad i fasaden
 • Göra ingrepp i fasaden
 • Sätta upp staket som är över 120 cm högt (du behöver även bygglov från byggnadsnämnden)

Tänk på att din tomt är upplåten med bostadsrätt, men är inte en egen fastighet!

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email