apeloxen.hsbbrfwebb.se|info@apeloxen.se
Uterum2022-03-15T19:55:35+01:00

Uterum

Föreningens medlemmar har tillsammans röstat om uterum och dess utseende. Uterum kräver godkänt bygglov från kommunen och det godkända bygglovet ska skickas in till styrelsen innan man får godkänt att påbörja bygget. Tillsammans kom föreningen fram till att uterum får byggas enligt följande rekommendationer:

Brandvägg måste finnas mot grannen/grannarna och ska byggas upp rakt mot grannen med samma panel och färg som tidigare plank

Pulpetmodell med 5-6 graders lutning på taket

Max storlek: 20 kvm

Max djup: 3,5 meter (mätt från den egna huskroppen)

Partihöjden ska följa befintlig partihöjd i huset

Taket ska vara antingen kanalplast eller glastak

Stomme i aluminium eller limträ

Partier i aluminium eller glas

Kulören på uterummet ska vara samma RAL som befintliga fönster eller liknande RAL 7016 (antracitgrå)

Tänk på att stuprör/avvattning kan behövas ledas om och detta ska i sådant fall meddelas till styrelsen i samband med ansökan.

(klicka på bilder för att förstora)


Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email