apeloxen.se|info@apeloxen.se

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Årsredovisning 2018 som PDF
Årsredovisning 2019 som PDF
Våra stadgar som PDF