apeloxen.hsbbrfwebb.se|info@apeloxen.se

Information till medlemmar, A28 – A34

2019-12-27

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I BRF APELOXEN, A28-A34 GÄLLANDE 2-ÅRS GARANTIBESIKTNING

Nu är det snart dags för 2-års garantibesiktning av vår fastighet, vilken kommer utföras
av en oberoende besiktningsman, Jonathan Weberg/Åkermans Ingenjörsbyrå AB.

 

UTFÖRANDE
Besiktningsmannen kommer att kontrollera samtliga radhus, om några nya fel uppstått,
som åligger Peabs garantiåtagande. De fel som besiktningsmannen anser finnas
noteras i ett utlåtande, vilket kommer skickas ut efter avslutad besiktning.
Vid besiktningen konstateras om några nya fel har uppkommit sedan slutbesiktningen.
Fel som förelåg/godkändes/avhjälptes i samband med slutbesiktningen eller normalt
slitage, så som repor på golv, fönster eller inredning kan inte tas upp vid 2-års
garantibesiktning.
Exempelvis är en sprucken kakelplatta på grund av rörelser i väggen en
garantianmärkning, medan en sned kakelplatta inte är en garantianmärkning.
Vid besiktningen deltar representanter från styrelsen inom Brf Apeloxen samt
Sandra Arthursson och Roland Gille från Peab.

TIDER
Besiktningen genomförs enligt schema, se sida 2. Observera att tiderna är riktlinjer.
Avvikelser kan förekomma. Besiktningen tar 20-30 minuter/radhus.
Det är i princip inte möjligt att ändra tiderna i schemat, dock kan ett byte av tid med
någon som har samma besiktningsdatum accepteras om det meddelas i förväg till
styrelsen.

TIILLGÄNGLIGHET
Det är av störst vikt att besiktningsmannen får tillträde till samtliga radhus, enligt bifogat
schema. Har du inte möjlighet att närvara vid besiktningstillfället måste du ange i
svarsblanketten om du lämnar nyckeln till annan närvarande person.
Om radhuset mot förmodan inte är tillgänglig för besiktning, kommer denna
protokollföras utan anmärkningar.

SVARSBLANKETT
Bifogad ”Svarsblankett inför 2-års garantibesiktning” vill vi att ni fyller i noggrant
och lämnar till styrelsen. Blanketten ska ses som ett hjälpmedel för er att lämna
noteringar till besiktningsmannen i förväg. Vi får också en uppdaterad kontaktlista.
Observera att överlämnade synpunkter utan tillträde till radhuset för
besiktningsmannen betraktas som inga besiktningsanmärkningar.

Blanketten lämnas
senast den 10/1 2020 i postlåda på Apeloxegatan 22.

AVHJÄLPANDE
Efter besiktningen kommer Peab att avhjälpa de anmärkningar som
besiktningsmannen noterat i utlåtandet som fel. Då har alla medlemmar skyldighet att
ge Peab och/eller deras underentreprenörer tillträde till radhuset samt lämna
erforderligt tillträde för avhjälpande av fel.

HUR SKER KOMMUNIKATIONEN?
Har ni synpunkter innan och/eller efter besiktningen ska ni vända er till styrelsen som
sedan för detta vidare till Peab. Ni ska inte vända er till Peab direkt. Kontakta styrelsen
på e-post, styrelsen@apeloxen.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Brf Apeloxen

 

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-27T22:12:18+01:00december 27th, 2019|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment