apeloxen.hsbbrfwebb.se|info@apeloxen.se
Felanmälan2021-05-19T09:02:41+01:00

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda. Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen. De besitter ofta kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Eftersom din bostad är nyproducerad finns det garantiåtaganden som kan påverka underhållsansvaret. Om du gör egna ingrepp i bostaden under garantitiden kan garantin falla. 

Felanmälan

Akuta fel – T.ex. vattenläcka:
Kontakta omgående HSB felanmälan på telefon 042-19 95 90. Öppet dygnet runt!

Garantiärenden:
Alla garantiärenden ska felanmälas till Peab Bostad. Vi har 5 års garanti (2018).
Gäller det felanmälan av Siemens vitvara behöver bild på produktens E-nummer bifogas i felanmälan till Peab Bostad.
https://peabbostad.se/kontakt/kundservice/ (klicka på Kontakta oss)
Telefon: 010-150 04 30

Övriga fel:
Kontakta HSB Felanmälan
https://www.hsbnvs.se/felanmalan/
Telefon: 042-19 95 90

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som är betalningsansvarig för att åtgärda felet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email