apeloxen.se|info@apeloxen.se

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen. De besitter ofta kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Felanmälan

Akuta fel – T.ex. vattenläcka:
Kontakta omgående HSB felanmälan på telefon 042-19 95 90. Öppet dygnet runt!

Siemens vitvaror:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/kundservice
Telefon: 0771-19 55 00
(Du behöver ha vitvarans E-nummer tillgängligt)

PEAB Bostad – Garantiärenden:
https://peabbostad.se/kontakt/kundservice/
Telefon: 010-150 04 30

HSB – Övriga fel:
https://www.hsbnvs.se/felanmalan/
Telefon: 042-19 95 90

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som är betalningsansvarig för att åtgärda felet.