apeloxen.hsbbrfwebb.se|info@apeloxen.se

2-års garantibesiktning för A1-A10 måndagen den 28 september

2020-06-24

Nu är det snart dags för 2-års garantibesiktning av vår fastighet, vilken kommer utföras
av en oberoende besiktningsman, Jonathan Weberg/Åkermans Ingenjörsbyrå AB.

UTFÖRANDE
Besiktningsmannen kommer att kontrollera samtliga radhus, om några nya fel uppstått,
som åligger Peabs garantiåtagande. De fel som besiktningsmannen anser finnas
noteras i ett utlåtande, vilket kommer skickas ut efter avslutad besiktning.
Vid besiktningen konstateras om några nya fel har uppkommit sedan slutbesiktningen.
Fel som förelåg/godkändes/avhjälptes i samband med slutbesiktningen eller normalt
slitage, så som repor på golv, fönster eller inredning kan inte tas upp vid 2-års
garantibesiktning.
Exempelvis är en sprucken kakelplatta på grund av rörelser i väggen en
garantianmärkning, medan en sned kakelplatta inte är en garantianmärkning.
Vid besiktningen deltar representanter från styrelsen inom Brf Apeloxen samt
Sandra Arthursson och Roland Gille från Peab.

TIDER
Måndagen den 28/9, kl. 08:00 – 12:00

TILLGÄNGLIGHET
Det är av störst vikt att besiktningsmannen får tillträde till samtliga radhus, enligt bifogat
schema. Har du inte möjlighet att närvara vid besiktningstillfället måste du ange i
svarsblanketten om du lämnar nyckeln till annan närvarande person.
Om radhuset mot förmodan inte är tillgänglig för besiktning, kommer denna
protokollföras utan anmärkningar.

AVHJÄLPANDE
Efter besiktningen kommer Peab att avhjälpa de anmärkningar som
besiktningsmannen noterat i utlåtandet som fel. Då har alla medlemmar skyldighet att
ge Peab och/eller deras underentreprenörer tillträde till radhuset samt lämna
erforderligt tillträde för avhjälpande av fel.

HUR SKER KOMMUNIKATIONEN?
Har ni synpunkter innan och/eller efter besiktningen ska ni vända er till styrelsen som
sedan för detta vidare till Peab. Ni ska inte vända er till Peab direkt. Kontakta styrelsen
på e-post, styrelsen@apeloxen.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Brf Apeloxen

Print Friendly, PDF & Email
By |2021-05-12T19:34:57+01:00juni 24th, 2020|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment